การแสดงโขน

กิจกรรมเนื่องในโอการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 41 ปี

สำนักวิชาการร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “๔๑ ปี มสธ. ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลเพื่อสังคม” ในวันที่ 2-10 กันยายน 2562 โดยได้จัดการแสดงโขนของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ตอน ศึกกุมภกรรณ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์

ประมวลภาพการแสดงโขน