ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
สำนักวิชาการ อาคารวิชาการ 3 ชั้น2
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02 504 75..
02 504 75...

จันทร์-ศุกร์: 8.30-16.30 น.