ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมทางวิชาการ ด้านศิลปวัมนธรรม และศาสนา

logo42

งานสถาปนา มสธ. 42 ปี

     สำนักวิชาการได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 42 ปี ได้แก่
วันที่ 1 กันยายน 2563 กิจกรรม “ตลาดนัดอาชีพ” ณ ใต้ตึกอาคารวิชาการ 3 
วันที่ 2 กันยายน 2563 กิจกรรม “บรรยายทางวิชาการ” หัวข้อเรื่อง เรื่อง ถามมา-ตอบไปอย่างไรเกณฑ์ใหม่ กพอ. 63″  ณ อาคารพิทยพัฒน์ 
วันที่ 9 กันยายน 2563 กิจกรรม “การแสดงโขน” ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

96

งานสถาปนา มสธ. 41 ปี

สำนักวิชาการได้จัดกิจกรรมในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์
โดยได้รับความร่วมมือจากสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงโขน ตอน ศึกกุมภกรรณ

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.