ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ที่สำนักวิชาการได้ร่วมจัด

5/5
123095913_3606636119383003_4433529650521058581_o

กิจกรรมร่วมเรียนรู้
แผน ก3 ประจำภาคการศึกษา 1/2563

กิจกรรมเนื่องใน
งานสถาปนามหาวิทยาลัย

42
7M9A6409-1

ตลาดนัดอาชีพ

     ร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาทางไกลในยุค New Normal” ในวันที่ 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 โดยสำนักวิชาการได้จัดกิจกรรม วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. “ตลาดนัดอาชีพ” ณ ใต้อาคารวิชาการ 3

บรรยายทางวิชาการ

     ร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาทางไกลในยุค New Normal” ในวันที่ 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 โดยสำนักวิชาการได้จัดกิจกรรม วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. “โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง ถามมา-ตอบไปอย่างไรเกณฑ์ใหม่ กพอ.63 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม

     ร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาทางไกลในยุค New Normal” ในวันที่ 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 โดยสำนักวิชาการได้จัดกิจกรรม วันที่ 9 กันยายน 2563 
เวลา 13.30-16.30 น. “การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ตอน อินทรชิตถูกศรกินนม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

123095913_3606636119383003_4433529650521058581_o

กิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาแผน ก3

     จัดกิจกรรมการเรียนรู้แผน ก3 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2563) โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 1,389 คน