previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดนัดอาชีพ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 42 ปี

สำนักวิชาการได้ร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาทางไกลในยุค New Normal” ได้จัดกิจกรรม ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. “ตลาดนัดอาชีพ” ณ ใต้อาคารวิชาการ 3

การบรรยายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สำนักวิชาการได้ร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาทางไกลในยุค New Normal” ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. “โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง ถามมา-ตอบไปอย่างไรเกณฑ์ใหม่ กพอ.63 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สำนักวิชาการได้ร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาทางไกลในยุค New Normal” ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. “การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงโขน ตอน อินทรชิตถูกศรกินนม” ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

7M9A6353-crop