สำนักวิชาการ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

ปริญญาบัตร2565

การแต่งกายของบัณฑิตหญิง (ไทยมุสลิม)

หน้าผม ด้านข้างสำหรับบัณฑิต ชาย หญิง

รองเท้าสำหรับบัณฑิต ชาย หญิง

รายละเอียดกิจกรรมในวันฝึกซ้อมใหญ่

     1. นำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยแล้ว ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 เจ้าหน้าที่นั่งประจำคอมพิวเตอร์      ภาคแรก 06.30 น. ภาคหลัง 12.30 น. (สำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)
     นำรูปถ่ายสวมครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อทำบัตรเข้าเฝ้าฯ (ให้เขียนชื่อ นามสกุล แถวที่นั่งด้านหลังรูป จะทราบเมื่อรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
     2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และกรอกเลขที่แถว-เลขที่นั่งของท่านในบัตรฝึกซ้อม 
     3. ให้ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้านั่งให้ตรงตามเลขที่แถว-เลขที่นั่ง ซึ่งอยู่ในบัตรฝึกซ้อมของท่าน
     4. เมื่อดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต และบัณฑิตเดินขึ้นอาคารอเนกนิทัศน์ จะมีอาจารย์ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่าน ก่อนเข้าห้องประชุมขอให้ขานชื่อ-นามสกุลของตนเองให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ทราบด้วย
     5. ในระหว่างการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีกรจะประกาศให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรสีชมพู สีฟ้า และสีเหลือง จากดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้อง และจะจัดคืนบัตรส่วนที่ 3 ให้ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต และบัณฑิตเก็บไว้ และนำมาแสดงตนในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วย

สีเหลือง สำหรับบัณฑิต 
สีฟ้า สำหรับมหาบัณฑิต
สีชมพู สำหรับดุษฎีบัณฑิต 

บัตรประจำตัวบัณฑิต

บัตรประจำตัวมหาบัณฑิต

บัตรประจำตัวดุษฎีบัณฑิต