สำนักวิชาการ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

การแต่งกายของบัณฑิตหญิง (ไทยมุสลิม)

หน้าผม ด้านข้างสำหรับบัณฑิต ชาย หญิง

รองเท้าสำหรับบัณฑิต ชาย หญิง

รายละเอียดกิจกรรมในวันฝึกซ้อมใหญ่

     1. นำบัตรประจำตัวบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยแล้วให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 เจ้าหน้าที่นั่งประจำคอมพิวเตอร์      ภาคแรก 06.30 น. ภาคหลัง 12.30 น. (สำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)
     2. ให้บัณฑิตเดินเข้าที่นั่งให้ตรงตามเลขที่แถว-เลขที่นั่ง ซึ่งระบุอยู่ในบัตรฝึกซ้อมใหญ่ของท่าน (ที่ปริ้นมาจากระบบฯ)
     3. เมื่อเดินขึ้นอาคารอเนกนิทัศน์ จะมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตร และก่อนเข้าห้องประชุมขอให้บัณฑิตขานชื่อ-นามสกุลของตนเองให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ทราบด้วย