กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 42 ปี 
     จัดตลาดนัดอาชีพ ณ ใต้ตึกอาคารวิชาการ 3 ในวันที่ 1 กันยายน 2563
     จัดบรรยายทางวิชาการ ณ อาคารพิทยพัฒน์ ใันวันที่ 2 กันยายน 2563
     จัดแสดงโขน ตอน อินทรชิตถูกศรกินนม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 กันยายน 2563

                                                                               >> เพิ่มเติม <<

กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 41 ปี 
     จัดแสดงโขนของสำนักสังคีต กรมศิลปากร ตอน ศึกกุมภกรรม
                                                                             >> เพิ่มเติม <<

logo42

งานสถาปนา มสธ. 42 ปี

     สำนักวิชาการได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 42 ปี ได้แก่
วันที่ 1 กันยายน 2563 กิจกรรม “ตลาดนัดอาชีพ” ณ ใต้ตึกอาคารวิชาการ 3 
วันที่ 2 กันยายน 2563 กิจกรรม “บรรยายทางวิชาการ” หัวข้อเรื่อง เรื่อง ถามมา-ตอบไปอย่างไรเกณฑ์ใหม่ กพอ. 63  ณ อาคารพิทยพัฒน์ 
วันที่ 9 กันยายน 2563 กิจกรรม “การแสดงโขน” ตอน อินทรชิตถูกศรกินนม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

งานสถาปนา มสธ. 41 ปี

     ร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “๔๑ ปี มสธ. ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลเพื่อสังคม” ในวันที่ 2-10 กันยายน 2562 โดยสำนักวิชาการได้จัดการแสดงโขนของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ตอน ศึกกุมภกรรณ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์